Connect with us

National

Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025

Với tư cách ứng cử viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam sẽ tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025….

Published

on

Article feature image

Vi t cách ng c viên ca Hip hi các quc gia ông Nam Á (ASEAN), Vit Nam s tham gia ng c v trí thành viên Hi ng Nhân quyn Liên Hp Quc nhim k 2023-2025.Ngày 22/2, ti tr s Liên Hp Quc Geneva (Thy S), Khóa hp thng k ln th 46 ca Hi ng Nhân quyn Liên Hp Quc (HNQ LHQ) ã khai mc. M u là Phiên hp cp cao c t chc theo hình thc trc tuyn vi s tham d ca hn 115 oàn cp cao. oàn Vit Nam do Phó Th tng, B trng B Ngoi giao Phm Bình Minh dn u.
Phiên hp do Ch tch Hi ng Nhân quyn, bà Nazhat Shameem Khan (i s Fiji) ch trì,…

Click here to view the original article.